Povratak na listu javnih nabavki


02/17
Javna nabavka male vrednosti usluga - usluga utvrdjivanja radnih mesta na kojima se staž sa osiguranjem računa sa uvećanim trajanjem.

Poziv za podnošenje ponuda
1.Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
1.Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
1.Odluka o dodeli ugovora 22.02.2017.
obaveštenje o zaključenom ugovoru
1.obaveštenje o zaključenom ugovoru
Odluka o izmeni ugovora
1.Odluka o izmeni ugovora od 14.07.2017.