Povratak na listu javnih nabavki


02/17
Javna nabavka male vrednosti usluga - usluga utvrdjivanja radnih mesta na kojima se sta sa osiguranjem ra?una sa uve?anim trajanjem.

Poziv za podnoenje ponuda
1.Poziv za podnoenje ponuda
Konkursna dokumentacija
1.Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
1.Odluka o dodeli ugovora 22.02.2017.
obavetenje o zaklju?enom ugovoru
1.obavetenje o zaklju?enom ugovoru
Odluka o izmeni ugovora
1.Odluka o izmeni ugovora od 14.07.2017.