Povratak na listu javnih nabavki


03/17
Javna nabavka za uslugu servisiranja maina za pranje podova i pumpi visokog pritiska u filter stanicama

poziv za podnosenje ponuda
1.poziv za podnosenje ponuda
konkursna dokumentacija
1.konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora 21.02.2017.
1.Odluka o dodeli ugovora
Obavetenje o zaklju?enom ugovoru 23.02.2017.
1.Obavetenje o zaklju?enom ugovoru