Povratak na listu javnih nabavki


95/16
Javna nabavka male vrednosti usluga-usluga izrade projekta za gradjevinsku dozvolu i projekat za izvodjenje magacina za privremeno odlaganje opasnog otpada na lokalitetu Adice u Novom Sadu

poziv za podnosenje ponuda
1.Poziv za podnosenje ponuda
konkursna dokumentacija
1.konkursna dokumentacija
odluka o dodeli ugovora 10.02.2017.
1.Odluka o dodeli ugovora 10.02.2017.
Obavetenje o zaklju?enom ugovoru
1.Obavetenje o zaklju?enom ugovoru