Povratak na listu javnih nabavki


24-I-S/2016
Javna nabavka usluga - Usluga izrade projekta za gra?evinsku dozvolu i projekta za izvo?enje, za izgradnju postrojenja za prijem septi?kog otpada iz cisterni - II faza kvalifikacionog postupka

Poziv za podnoenje ponuda
1.Poziv za podnoenje ponuda
Odluka o obustavi postupka 10.02.2017
1.Odluka o obustavi postupka
Obavetenje o obustavi postupka javne nabavke 21.02.2017.
1.Obavetenje o obustavi postupka javne nabavke