Povratak na listu javnih nabavki


01-I-S/17
II faza kvalifikacionog postupka - Usluga izrade Idejnog projekta i Projekta za izvo?enje, za rekonstrukciju vodovodne mree du Bulevara cara Lazara

Poziv za podnoenje ponuda
1.Poziv za podnoenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
1.Odluka o dodeli ugovora 08.02.2017.
Obavetenje o zaklju?enom ugovoru
1.Obavetenje o zaklju?enom ugovoru 24.02.2017.