Povratak na listu javnih nabavki


98/16
Javna nabavka male vrednosti usluga - Usluga merenja kvaliteta i kvantiteta ispuštenih voda na izlivima kanalizacije u Dunav..

Poziv za podnošenje ponuda.
2.Izmenjen poziv za podnošenje ponuda.
Konkursna dokumentacija.
2.Izmenjena Konkursna dokumentacija.
Pitanja i odgovori.
1.Pitanja i odgovori 23.01.2017.
2.Pitanja i odgovori 25.01.2017.
Obaveštenje o izmenama i dopunama konkursne dokumentacije.
1.Obaveštenje o izmenama i dopunama konkursne dokumentacije od 23.01.2017.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda.
1.Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda od 23.01.2017.
Odluka o dodeli ugovora.
1.Odluka o dodeli ugovora od 03.02.2017.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 08.02.2017.
1.Obaveštenje o zaključenom ugovoru