Povratak na listu javnih nabavki


93/16
Javna nabaka male vrednosti usluga- Usluga servisiranja regulacionih zatvaraca

poziv za podnosenje ponuda
1.Poziv za podnosenje ponuda
konkursna dokumentacija
1.konkursna dokumentacija
odluka o dodeli ugovora 30.12.2016.
1.Odluka o dodeli ugovora
Obavetenje o zaklju?enom ugovoru
1.Obavetenje o zaklju?enom ugovoru