Povratak na listu javnih nabavki


91/16
Javna nabavka male vrednosti usluga - usluga servisiranja dizel elektricnih agregata

poziv za podnosenje ponuda
2.izmenjen poziv za podnosenje ponuda
konkursna dokumentacija
2.izmenjena konkursna dokumentacija
pitanja i odgovori
1.pitanja i odgovori
izmene i dopune
1.izmene i dopune
obavestenje o produzenju roka
1.obavestenje o produzenju roka
Odluka o dodeli ugovora 04.01.2017.
1.Odluka o dodeli ugovora
Obavetenje o zaklju?enom ugovoru
1.Obavetenje o zaklju?enom ugovoru