Povratak na listu javnih nabavki


92/16
Javna nabavka male vrednosti usluga - Usluge havarijskog odravanja transformatorskih stanica i energetskih kablova

Poziv za podnoenje ponuda
1.Poziv za podnoenje ponuda
Konkursna dokumentacija
1.Konkursna dokumentacija
Odluka o obustavi postupka.
1.Odluka o obustavi postupka - 28.12.2016.
Obavetenje o obustavi postupka.
1.Obavetenje o obustavi postupka.