Povratak na listu javnih nabavki


89/16
Javna nabavka male vrednosti dobara - Nabavka robe za interne kuhinje

Poziv za podnoenje ponuda
2.Izmenjen poziv za podnoenje ponuda
Konkursna dokumentacija
2.Izmenjena konkursna dokumentacija
Obavetenje o izmeni i dopuni konkursne dokumentacije
1.Obavetenje o izmeni i dopuni konkursne dokumentacije 22.12.2016.
Odluka o dodeli ugovora 30.12.2016.
1.Odluka o dodeli ugovora
Obavetenje o zaklju?enom ugovoru 09.01.2017.
1.Obavetenje o zaklju?enom ugovoru 09.01.2017.