Povratak na listu javnih nabavki


90/16
Javna nabavka male vrednosti usluga - Usluge servisiranja merne opreme "SIEMENS" i "ENDRESS+HAUSER".

Poziv za podnoenje ponuda.
1.Poziv za podnoenje ponuda.
Konkursna dokumentacija.
1.Konkursna dokumentacija.
Odluka o dodeli ugovora.
1.Odluka o dodeli ugovora od 26.12.2016.
Obavestenje o zakljucenom ugovoru.
1.Obavestenje o zakljucenom ugovoru - 28.12.2016.