Povratak na listu javnih nabavki


85/16
Javna nabavka male vrednosti dobara - Nabavka osnovnih sredstava za slubu "Laboratorija"

Poziv za podnoenje ponuda
1.Poziv za podnoenje ponuda
Konkursna dokumentacija
1.Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora 26.12.2016.
1.Odluka o dodeli ugovora
Obavetenje o zaklju?enom ugovoru
1.Obavetenje o zaklju?enom ugovoru 29.12.2016.