Povratak na listu javnih nabavki


15-I-S/2016
Javna nabavka radova - Radovi na odravanju i etairanju vodovodne mree. - II faza kvalifikacionog postupka

Poziv za podnoenje ponuda
1.Poziv za podnoenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
1.Odluka o dodeli ugovora 09.12.2016.
obavetenje o zaklju?enom ugovoru
1.obavetenje o zaklju?enom ugovoru