Povratak na listu javnih nabavki


81/16
Javna nabavka male vrednosti radova - Teku?e odravanje objekata

Poziv za podnoenje ponuda
1.Poziv za podnoenje ponuda
Konkursna dokumentacija
1.Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora 23.11.2016.
1.Odluka o dodeli ugovora
Obavetenje o zaklju?enom ugovoru 07.12.2016.
1.Obavetenje o zaklju?enom ugovoru