Povratak na listu javnih nabavki


77/16
Javna nabavka male vrednosti dobara - Nabavka pumpi i pumpnih agregata

Poziv za podnoenje ponuda
1.Poziv za podnoenje ponuda
Konkursna dokumentacija
1.Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
1.Odluka o dodeli ugovora 16.11.2016.
Obavetenje o zaklju?enom ugovoru 28.11.2016.
1.Obavetenje o zaklju?enom ugovoru