Povratak na listu javnih nabavki


79/16
Javna nabavka male vrednosti dobara - Nabavka posu?a i potronog materijala za slubu

Poziv za podnoenje ponuda.
1.Poziv za podnoenje ponuda.
Konkursna dokumentacija.
1.Konkursna dokumentacija.
Odluka o dodeli ugovora.
1.Odluka o dodeli ugovora od 23.11.2016.
Obavetenje o zaklju?enom ugovoru
1.Obavetenje o zaklju?enom ugovoru 02.12.2016.