Povratak na listu javnih nabavki


35/16-S
Javna nabavka velike vrednosti dobara - Nabavka radne ode?e i obu?e kontigent B

Poziv za podnoenje ponuda
1.Poziv za podnoenje ponuda
Konkursna dokumentacija
1.Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora 13.12.2016.
1.Odluka o dodeli ugovora
Obavetenje o zaklju?enom ugovoru
1.Obavetenje o zaklju?enom ugovoru