Povratak na listu javnih nabavki


02-I/2016
Javna nabavka radova - Izvođenje radova na rekonstrukciji kanalizacione mreže u ulicama: Janka Čmelika, dr Svetislava Kasapinovića i Ilije Birčanina u Novom Sadu, sa nabavkom i ugradnjom materijala - II faza kvalifikacionog postupka

Poziv za podnošenje ponuda
1.Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora 09.11.2016.
1.Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 05.12.2016.
1.Obaveštenje o zaključenom ugovoru