Povratak na listu javnih nabavki


19-I-S/2016
Javna nabavka velike vrednosti radova - II faza - izvo?enje radova na izgradnji vodovodne mree u ulici Novosadski put u Veterniku (od broja 36 do broja38c), sa nabavkom i ugradnjom materijala

Poziv za podnoenje ponuda
1.Poziv za podnoenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
1.Odluka o dodeli ugovora 03.11.2016.
Obavetenje o zaklju?enom ugovoru
1.Obavetenje o zaklju?enom ugovoru 17.11.2016.