Povratak na listu javnih nabavki


33/16-S
Javna nabavka velike vrednosti dobara u otvorenom postupku - Nabavka gra?evinskog materijala - B kontigent.

Poziv za podnoenje ponuda.
1.Poziv za podnoenje ponuda.
Konkursna dokumentacija.
1.Konkursna dokumentacija.
Pitanja i odgovori.
1.Pitanja i odgovori 02.11.2016.
2.Pitanja i odgovori 05.11.2016.
3.Pitanja i odgovori 10.11.2016.
Obavetenje o podnetom zahtevu za zatitu prava
1.Obavetenje o podnetom zahtevu za zatitu prava 10.11.2016.
Odluka o dodeli ugovora.
1.Odluka o dodeli ugovora od 28.12.2016.
Obavestenje o zakljucenom ugovoru.
1.Obavestenje o zakljucenom ugovoru - 12.01.2017.