Povratak na listu javnih nabavki


73/16
Javna nabavka male vrednosti dobara - Nabavka natrijumhlorida - industrijska nejodirana so

Poziv za podnoenje ponuda
1.Poziv za podnoenje ponuda
Konkursna dokumentacija
1.Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora 21.10.2016.
1.Odluka o dodeli ugovora
Obavetenje o zaklju?enom ugovoru 03.11.2016.
1.Obavetenje o zaklju?enom ugovoru