Povratak na listu javnih nabavki


32/16-S
Javna nabavka velike vrednosti radova - Izvo?enje radova na dovo?enju u prvobitno ili tehni?ki ispravno stanje raskopanih povrina javne namene - asfaltiranje

Poziv za podnoenje ponuda
1.Poziv za podnoenje ponuda
Konkursna dokumentacija
1.Konkursna dokumentacija
Pitanja i odgovori
1.Pitanja i odgovori 01.11.2016.
Odluka o dodeli ugovora 10.11.2016.
1.Odluka o dodeli ugovora
obavetenje o zaklju?enom ugovoru 18.11.2016.
1.Obavetenje o zaklju?enom ugovoru