Povratak na listu javnih nabavki


36/16-S
Javna nabavka radova - Izvođenje dodatnih (nepredviđenih) radova na rekonstrukciji vodovodne mreže na Bulevaru Jaše Tomića (od ul.Kisačke do Bulevara Oslobođenja) u Novom Sadu sa nabavkom i ugradnjom materijala -Pregovarački postupak bez objavljivanja poz

Konkursna dokumentacija.
1.Konkursna dokumentacija.
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva.
1.Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva.
Odluka o dodeli ugovora.
1.Odluka o dodeli ugovora od 20.10.2016.
Obavestenje o zakljucenom ugovoru.
1.Obavestenje o zakljucenom ugovoru - 01.11.2016.