Povratak na listu javnih nabavki


36/16-S
Javna nabavka radova - Izvo?enje dodatnih (nepredvi?enih) radova na rekonstrukciji vodovodne mree na Bulevaru Jae Tomi?a (od ul.Kisa?ke do Bulevara Oslobo?enja) u Novom Sadu sa nabavkom i ugradnjom materijala -Pregovara?ki postupak bez objavljivanja poz

Konkursna dokumentacija.
1.Konkursna dokumentacija.
Obavetenje o pokretanju pregovara?kog postupka bez objavljivanja poziva.
1.Obavetenje o pokretanju pregovara?kog postupka bez objavljivanja poziva.
Odluka o dodeli ugovora.
1.Odluka o dodeli ugovora od 20.10.2016.
Obavestenje o zakljucenom ugovoru.
1.Obavestenje o zakljucenom ugovoru - 01.11.2016.