Povratak na listu javnih nabavki


72/16
Javna nabavka male vrednosti usluga - Usluga nadzora na iizvo?enju radova za rekonstrukciju postrojenja za preradu vode za pi?e

Poziv za podnoenje ponuda
1.Poziv za podnoenje ponuda
Konkursna dokumentacija
1.Konkursna dokumentacija
Pitanja i odgovori
1.Pitanja i odgovori 16.09.2016.
Odluka o dodeli ugovora
1.Odluka o dodeli ugovora 30.09.2016.
Obavetenje o zaklju?enom ugovoru 10.10.2016.
1.Obavetenje o zaklju?enom ugovoru