Povratak na listu javnih nabavki


71/16
Javna nabavka male vrednosti usluga - usluga pra?enja procesnih parametara na dogra?enom delu postrojenja

Poziv za podnoenje ponuda
1.Poziv za podnoenje ponuda
Konkursna dokumentacija
1.Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora 24.08.2016.
1.Odluka o dodeli ugovora
Obavetenje o zaklju?enom ugovoru 08.09.2016.
1.Obavetenje o zaklju?enom ugovoru