Povratak na listu javnih nabavki


71/16
Javna nabavka male vrednosti usluga - usluga praćenja procesnih parametara na dograđenom delu postrojenja

Poziv za podnošenje ponuda
1.Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
1.Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora 24.08.2016.
1.Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 08.09.2016.
1.Obaveštenje o zaključenom ugovoru