Povratak na listu javnih nabavki


70/16
Javna nabavka male vrednosti dobara - Nabavka rezervnih delova za opremu u filter stanicama.

Poziv za podnoenje ponuda.
1.Poziv za podnoenje ponuda.
Konkursna dokumentacija.
1.Konkursna dokumentacija.
Odluka o dodeli ugovora.
1.Odluka o dodeli ugovora od 25.08.2016.
obavetenje o zaklju?enom ugovoru
1.obavetenje o zaklju?enom ugovoru