Povratak na listu javnih nabavki


68/16
Javna nabavka male vrednosti usluga - Usluge periodične kontrole rada pumpi KSB u pumpnim stanicama NPS Štrand, PS Tatarsko brdo, PS Institut, PS u Ledincima (Srebro, Lovački dom, kod crkve i Klisa) i PS na Popovici (kod pruge i Mošina vila)

Poziv za podnošenje ponuda
2.Izmenjen poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
2.Izmenjena konkursna dokumentacija
Obaveštenje o izmenama i dopunama konkursne dokumentacije
1.Obaveštenje o izmenama i dopunama konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
1.Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
1.Odluka o dodeli ugovora 19.08.2016.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
1.Obaveštenje o zaključenom ugovoru 09.09.2016.