Povratak na listu javnih nabavki


68/16
Javna nabavka male vrednosti usluga - Usluge periodi?ne kontrole rada pumpi KSB u pumpnim stanicama NPS trand, PS Tatarsko brdo, PS Institut, PS u Ledincima (Srebro, Lova?ki dom, kod crkve i Klisa) i PS na Popovici (kod pruge i Moina vila)

Poziv za podnoenje ponuda
2.Izmenjen poziv za podnoenje ponuda
Konkursna dokumentacija
2.Izmenjena konkursna dokumentacija
Obavetenje o izmenama i dopunama konkursne dokumentacije
1.Obavetenje o izmenama i dopunama konkursne dokumentacije
Obavetenje o produenju roka za podnoenje ponuda
1.Obavetenje o produenju roka za podnoenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
1.Odluka o dodeli ugovora 19.08.2016.
Obavetenje o zaklju?enom ugovoru
1.Obavetenje o zaklju?enom ugovoru 09.09.2016.