Povratak na listu javnih nabavki


67/16
Javna nabavka male vrednosti usluga - Usluga koenja i odravanja zelenih povrina

Poziv za podnoenje ponuda
1.Poziv za podnoenje ponuda
Konkursna dokumentacija
1.Konkursna dokumentacija
Pitanja i odgovori
1.Pitanja i odgovori - 08.08.2016.
Odluka o dodeli ugovora
1.Odluka o dodeli ugovora od 17.08.2016.
Obavetenje o zaklju?enom ugovoru 31.08.2016.
1.Obavetenje o zaklju?enom ugovoru