Povratak na listu javnih nabavki


66/16
Javna nabavka male vrednosti dobara - Nabavka komunikacione opreme.

Poziv za podnoenje ponuda.
1.Poziv za podnoenje ponuda.
Konkursna dokumentacija.
1.Konkursna dokumentacija.
Odluka o obustavi postupka 28.07.2016.
1.Odluka o obustavi postupka
Obavetenje o obustavi postupka
1.Obavetenje o obustavi postupka