Povratak na listu javnih nabavki


65/16
Javna nabavka male vrednosti usluga - Odravanje putni?kih vozila

Poziv za podnoenje ponuda
1.Poziv za podnoenje ponuda
Konkursna dokumentacija
1.Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora 25.07.2016.
1.Odluka o dodeli ugovora
Obavetenje o zaklju?enom ugovoru
1.Obavetenje o zaklju?enom ugovoru od 29.07.2016.