Povratak na listu javnih nabavki


28/16-S
Javna nabavka velike vrednosti dobara - Nabavka rezervnih delova sa sanacijom kućišta pumpi DH 58-35

Poziv za podnošenje ponuda
2.Izmenjen poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
2.Izmenjena konkursna dokumentacija
Pitanja i odgovori
1.Pitanja i odgovori 30.06.2016.
2.Pitanje i odgovor 20.07.2016.
3.Pitanja i odgovori 21.07.2016.
4.Pitanja i odgovori 22.07.2016.
Obaveštenje o izmeni i dopuni konkursne dokumentacije
1.Obaveštenje o izmeni i dopuni konkursne dokumentacije 20.07.2016.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
1.Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda 20.07.2016.
Odluka o dodeli ugovora
1.Odluka o dodeli ugovora od 16.08.2016.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 07.09.2016.
1.Obaveštenje o zaključenom ugovoru