Povratak na listu javnih nabavki


16-I-S/2016
Javna nabavka velike vrednosti radova - II faza - izvodjenje radova na rekonstrukciji i dogradnji pumpne stanice za pranje filterskih polja, sa nabavkom i ugradnjom materijala

Poziv za podnoenje ponuda
1.Poziv za podnoenje ponuda
Obavetenje o produenju roka za podnoenje ponuda
1.Obavetenje o produenju roka za podnoenje ponuda 17.06.2016.
Odluka o obustavi postupka 12.07.2016.
1.Odluka o obustavi postupka
Obavetenje o obustavi postupka 26.07.2016.
1.Obavetenje o obustavi postupka