Povratak na listu javnih nabavki


60/16
Javna nabavka male vrednosti radova - radovi na postavci infra crvenih barijera i alarmnog sistema na lokalitetu u Resavskoj ulici i na lokalitetu GC2 sa nabavkom i ugradnjom materijala

Poziv za podnošenje ponuda
1.Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
1.Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora 24.06.2016.
1.Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 06.07.2016.
1.Obaveštenje o zaključenom ugovoru
1.Obaveštenje o zaključenom ugovoru