Povratak na listu javnih nabavki


26/16-S
Javna nabavka velike vrednosti dobara u otvorenom postupku - Rezervni delovi za putni?ka vozila,teretna vozila i radne maine.

Poziv za podnoenje ponuda.
1.Poziv za podnoenje ponuda.
Konkursna dokumentacija.
1.Konkursna dokumentacija.
Pitanja i odgovori
1.Pitanja i odgovori 30.06.2016.
Odluka o dodeli ugovora 19.07.2016.
1.Partija 1 - Odluka o dodeli ugovora
2.Partija 2 - Odluka o dodeli ugovora
Obavetenje o zaklju?enom ugovoru
1.Partija 1 - Obavetenje o zaklju?enom ugovoru 27.07.2016.
2.Partija 2 - Obavetenje o zaklju?enom ugovoru 13.09.2016.