Povratak na listu javnih nabavki


59/16
Javna nabavka male vrednosti dobara - Nabavka i montaa klima ure?aja.

Poziv za podnoenje ponuda.
1.Poziv za podnoenje ponuda.
Konkursna dokumentacija.
1.Konkursna dokumentacija.
Odluka o dodeli ugovora
1.Odluka o dodeli ugovora od 21.06.2016.
Obavestenje o zakljucenom ugovoru
1.Obavestenje o zakljucenom ugovoru - 04.07.2016.