Povratak na listu javnih nabavki


58/16
Javna nabavka male vrednosti dobara - nabavka autoguma sa vulkanizerskom uslugom

Poziv za podnoenje ponuda
1.Poziv za podnoenje ponuda
Konkursna dokumentacija
1.Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora 04.07.2016.
1.Odluka o dodeli ugovora
Obavetenje o podnetom zahtevu za zatitu prava.
1.Obavetenje o podnetom zahtevu za zatitu prava 08.07.2016.
Odluka o dodeli ugovora 14.10.2016.
1.Odluka o dodeli ugovora
Obavetenje o zaklju?enom ugovoru 01.11.2016.
1.Obavetenje o zaklju?enom ugovoru