Povratak na listu javnih nabavki


58/16
Javna nabavka male vrednosti dobara - nabavka autoguma sa vulkanizerskom uslugom

Poziv za podnošenje ponuda
1.Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
1.Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora 04.07.2016.
1.Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava.
1.Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava 08.07.2016.
Odluka o dodeli ugovora 14.10.2016.
1.Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 01.11.2016.
1.Obaveštenje o zaključenom ugovoru