Povratak na listu javnih nabavki


25/16-S
Javna nabavka velike vrednosti usluga - usluga izrade projekta za gra?evinsku dozvolu i projekta za izvo?enje, za rekonstrukciju primarnog vodovoda od ulice Rumena?ke do Privrednikove u Novom Sadu - pregovara?ki postupak bez objavljivanja javnog poziva

Misljenje uprave za pregovaracki postupak bez objavljivanja poziva za podnoenje ponuda
1.Misljenje uprave za pregovaracki postupak bez objavljivanja poziva za podnoenje ponuda 19.05.2016.
Obavetenje o pokretanju pregovara?kog postupka bez objavljivanja poziva
1.Obavetenje o pokretanju pregovara?kog postupka bez objavljivanja poziva
Konkursna dokumentacija
1.Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
1.Odluka o dodeli ugovora 14.06.2016.
Obavetenje o zaklju?enom ugovoru 06.07.2016.
1.Obavetenje o zaklju?enom ugovoru