Povratak na listu javnih nabavki


24/16-S
Javna nabavka velike vrednosti dobara u otvorenom postupku - Rezervni delovi za vodomere DN 13mm-200mm

Poziv za podnoenje ponuda.
1.Poziv za podnoenje ponuda.
Konkursna dokumentacija.
1.Konkursna dokumentacija.
Odluka o dodeli ugovora 19.07.2016.
1.Odluka o dodeli ugovora
Obavetenje o zaklju?enom ugovoru
1.Obavetenje o zaklju?enom ugovoru od 04.08.2016.