Povratak na listu javnih nabavki


56/16
Javna nabavka male vrednosti usluga - Usluge servisiranja SCADA aplikacija.

Konkursna dokumentacija.
1.Konkursna dokumentacija.
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije.
1.Obaveštenje o izmeni i dopuni Konkursne dokumentacije 03.06.2016.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda.
1.Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda 10.06.2016.
2.Drugo obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda 14.06.2016.
Odluka o dodeli ugovora
1.Odluka o dodeli ugovora od 28.06.2016.
Obavestenje o zakljucenom ugovoru
1.Obavestenje o zakljucenom ugovoru - 30.06.2016.