Povratak na listu javnih nabavki


55/16
Javna nabavka male vrednosti dobara - Nabavka kontejnera.

Poziv za podnoenje ponuda.
1.Poziv za podnoenje ponuda.
Konkursna dokumentacija.
1.Konkursna dokumentacija.
Pitanja i odgovori.
1.Pitanja i odgovori 06.06.2016.
Odluka o dodeli ugovora
1.Odluka o dodeli ugovora - 14.06.2016.
Obavetenje o zaklju?enom ugovoru
1.Obavetenje o zaklju?enom ugovoru 29.06.2016.