Povratak na listu javnih nabavki


53/16
Javna nabavka male vrednosti usluga - Etaloniranje posu?a i opreme u slubi "Laboratorija"

Poziv za podnoenje ponuda
2.Izmenjen poziv za podnoenje ponuda
Konkursna dokumentacija
1.Konkursna dokumentacija
Obavetenje o produenju roka za podnoenje ponuda
1.Obavetenje o produenju roka za podnoenje ponuda 25.05.2016.
Odluka o dodeli ugovora.
1.Odluka o dodeli ugovora od 02.06.2016.
Obavetenje o zaklju?enom ugovoru
1.Obavetenje o zaklju?enom ugovoru