Povratak na listu javnih nabavki


53/16
Javna nabavka male vrednosti usluga - Etaloniranje posuđa i opreme u službi "Laboratorija"

Poziv za podnošenje ponuda
2.Izmenjen poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
1.Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
1.Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda 25.05.2016.
Odluka o dodeli ugovora.
1.Odluka o dodeli ugovora od 02.06.2016.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
1.Obaveštenje o zaključenom ugovoru