Povratak na listu javnih nabavki


14-I-S/2016
Javna nabavka radova - Izvođenje radova na rekonstrukciji vodovodne mreže od rezervoara "Trandžament" do "Petrovaradinske tvrđave" sa nabavkom i ugradnjom materijala - II faza kvalifikacionog postupka

Poziv za podnošenje ponuda
1.Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora.
1.Odluka o dodeli ugovora od 09.06.2016.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 29.06.2016.
1.Obaveštenje o zaključenom ugovoru