Povratak na listu javnih nabavki


23/16-S
Javna nabavka velike vrednosti radova u otvorenom postupku - Izvo?enje radova na dovo?enju u prvobitno ili tehni?ki ispravno stanje raskopanih povrina javne namene.

Poziv za podnoenje ponuda.
1.Poziv za podnoenje ponuda.
Konkursna dokumentacija.
1.Konkursna dokumentacija.
Pitanja i odgovori.
1.Pitanja i odgovori od 16.05.2016.
2.Pitanja i odgovori 19.05.2016.
Odluka o dodeli ugovora.
1.Odluka o dodeli ugovora od 31.05.2016.
Obavetenje o zaklju?enom ugovoru
1.Obavetenje o zaklju?enom ugovoru