Povratak na listu javnih nabavki


13-I-S/2016
Javna nabavka velike vrednosti radova - II faza - izvodjenje radova na rekonstrukciji vodovodne mree u Stepanovi?evu - II faza, sa nabavkom i ugradnjom materijala

Poziv za podnoenje ponuda
2.Izmenjen poziv za podnoenje ponuda
Obavetenje o produenju roka za podnoenje ponuda
1.Obavetenje o produenju roka za podnoenje ponuda 17.05.2016.
Odluka o dodeli ugovora
1.Odluka o dodeli ugovora 03.06.2016.
Obavestenje o zakljucenom ugovoru
1.Obavestenje o zakljucenom ugovoru - 17.06.2016.