Povratak na listu javnih nabavki


49/16
Javna nabavka male vrednosti usluga - Usluga pra?enja procesnih parametara na dogra?enom delu postrojenja

Poziv za podnoenje ponuda
1.Poziv za podnoenje ponuda
Konkursna dokumentacija
1.Konkursna dokumentacija
Odluka o obustavi postupka 12.05.2016.
1.Odluka o obustavi postupka
Obavetenje o obustavi postupka 20.05.2016.
1.Obavetenje o obustavi postupka