Povratak na listu javnih nabavki


49/16
Javna nabavka male vrednosti usluga - Usluga praćenja procesnih parametara na dograđenom delu postrojenja

Poziv za podnošenje ponuda
1.Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
1.Konkursna dokumentacija
Odluka o obustavi postupka 12.05.2016.
1.Odluka o obustavi postupka
Obaveštenje o obustavi postupka 20.05.2016.
1.Obaveštenje o obustavi postupka