Povratak na listu javnih nabavki


27/13-S
Javna nabavka velike vrednosti radova-Izvo?enje radova na sanaciji dela kanalizacije od zgrade starog aeratora na PPDV trand do zgrade DIF-a; preko ulica Milke Grgurove i Jiri?ekove u Novom Sadu u otvorenom postupku

Poziv
2.Izmenjen poziv za podnoenje ponuda 03.12.2013.
Konkursna dokumentacija
2.Izmenjena konkursna dokumentacija 03.12.2013.
Pitanja i odgovori
1.Pitanja i odgovori 1
Obavetenje o izmenama i dopunama konkursne dokumentacije
1.Obavetenje o izmenama i dopunama konkursne dokumentacije 03.12.2013.
Obavetenja o produenju roka za podnoenje ponuda/prijava
1.Obavetenje o produenju roka za podnoenje ponuda 03.12.2013.
obavestenje o zakljucenom ugovoru
1.obavestenje o zakljucenom ugovoru