Povratak na listu javnih nabavki


27/13-S
Javna nabavka velike vrednosti radova-Izvođenje radova na sanaciji dela kanalizacije od zgrade starog aeratora na PPDV „ Štrand “ do zgrade DIF-a; preko ulica Milke Grgurove i Jiričekove u Novom Sadu u otvorenom postupku

Poziv
2.Izmenjen poziv za podnošenje ponuda 03.12.2013.
Konkursna dokumentacija
2.Izmenjena konkursna dokumentacija 03.12.2013.
Pitanja i odgovori
1.Pitanja i odgovori 1
Obaveštenje o izmenama i dopunama konkursne dokumentacije
1.Obaveštenje o izmenama i dopunama konkursne dokumentacije 03.12.2013.
Obaveštenja o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava
1.Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda 03.12.2013.
obavestenje o zakljucenom ugovoru
1.obavestenje o zakljucenom ugovoru