Povratak na listu javnih nabavki


34/16
Javna nabavka male vrednosti dobara - Nabavka rezervnih delova sa asnacijom kućišta pumpi DH 58-35

Poziv za podnošenje ponuda
1.Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
1.Konkursna dokumentacija
Odluka o obustavi postupka.
1.Odluka o obustavi postupka od 06.05.2016.
Obaveštenje o obustavi postupka.
1.Obaveštenje o obustavi postupka.