Povratak na listu javnih nabavki


34/16
Javna nabavka male vrednosti dobara - Nabavka rezervnih delova sa asnacijom ku?ita pumpi DH 58-35

Poziv za podnoenje ponuda
1.Poziv za podnoenje ponuda
Konkursna dokumentacija
1.Konkursna dokumentacija
Odluka o obustavi postupka.
1.Odluka o obustavi postupka od 06.05.2016.
Obavetenje o obustavi postupka.
1.Obavetenje o obustavi postupka.