Povratak na listu javnih nabavki


22/16-S
Javna nabavka velike vrednosti usluga u otvorenom postupku - Nadogradnja sistema za kontrolu ulaska u objekte preduze?a.

Poziv za podnoenje ponuda.
2.Izmenjen poziv za podnoenje ponuda.
Konkursna dokumentacija.
2.Izmenjena Konkursna dokumentacija.
Pitanja i odgovori.
1.Pitanja i odgovori 17.05.2016.
2.Pitanja i odgovori 20.05.2016.
Obavetenje o izmeni i dopuni konkursne dokumentacije.
1.Obavetenje o izmeni i dopuni Konkursne dokumentacije 17.05.2016.
Obavetenje o produenju roka za podnoenje ponuda.
1.Obavetenje o produenju roka za podnoenje ponuda 17.05.2016.
Odluka o dodeli ugovora.
1.Odluka o dodeli ugovora od 01.06.2016.