Povratak na listu javnih nabavki


21/16-S
Javna nabavka velike vrednosti radova - Integracija postoje?ih SCADA aplikacija u jedinstven SCADA sistem sa isporukom opreme

Poziv za podnoenje ponuda
1.Poziv za podnoenje ponuda
Konkursna dokumentacija
1.Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora 16.05.2016.
1.Odluka o dodeli ugovora
Obavetenje o zaklju?enom ugovoru
1.Obavetenje o zaklju?enom ugovoru