Povratak na listu javnih nabavki


21/16-S
Javna nabavka velike vrednosti radova - Integracija postojećih SCADA aplikacija u jedinstven SCADA sistem sa isporukom opreme

Poziv za podnošenje ponuda
1.Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
1.Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora 16.05.2016.
1.Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
1.Obaveštenje o zaključenom ugovoru