Povratak na listu javnih nabavki


45/16
Javna nabavka male vrednosti dobara - Nabavka tehni?ke hemije

Poziv za podnoenje ponuda
1.Poziv za podnoenje ponuda
Konkursna dokumentacija
1.Konkursna dokumentacija
Pitanja i odgovori
1.Pitanja i odgovori 21.04.2016.
Odluka o dodeli ugovora 05.05.2016.
1.Odluka o dodeli ugovora
Obavetenje o zaklju?enom ugovoru
1.Obavetenje o zaklju?enom ugovoru